O škole

Gymnázium Boskovice

OBORY

79 –41 –K/ 81 GYMNÁZIUM (OSMILETÉ)
79 –41 –K/ 41 GYMNÁZIUM (ČTYŘLETÉ)
–VŠEOBECNÉ ZAMĚŘENÍ

Partnerská škola MU v Brně

Počet studentů : 478 (16 tříd)
Pedagogický sbor : 40 učitelů

 

OSMILETÉ GYMNÁZIUM (79 –41 –K/ 81)

Přijímací zkouška
-písemná zkouška z českého jazyka,
-písemná zkouška z matematiky,
-písemná zkouška obecných studijních
předpokladů.
Testy přebíráme od Obecně prospěšné společnosti Scio (www.scio.cz).

 

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM (79 –41 –K/ 41)

Přijímací zkouška
-písemná zkouška z českého jazyka,
-písemná zkouška z matematiky.
Testy přebíráme od Obecně prospěšné společnosti Scio (www.scio.cz).

 

Jednotná kritéria přijímacího řízení

-písemná přijímací zkouška,
-olympiády - body budou přiděleny za1.–3. místo v okresní  akrajské soutěži a úspěšnému řešiteli v okresní a krajské soutěži typu A (4.-10.místo).
-klasifikace na ZŠ - maximální počet bodů při průměru známek 1,00 ze všech předmětů v klasifikaci 8.ročníku (1. i 2.pololetí)a v 1.pololetí 9.ročníku.
-profilové předměty - český jazyk, matematika a cizí jazyk 1