O projektu

Projekt Škola plná příležitostí

Popis projektu

Cílem projektu Škola plná příležitostí je zkvalitnit péči o nadané a mimořádně nadané studenty z mikroregionu Boskovicko.

Rozpočet projektu je 2 763 781,84  Kč.

Doba realizace 3/2012-3/2013.

Cílová skupina

Nadaní a mimořádně nadaní studenti.

Pedagogové Gymnázia Boskovice a dalších škol regionu.

Aktivity pro studenty

12 odborných seminářů pro studenty:

Seminář tvůrčího psaní a kritického myšlení v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Michaela Jančíková
Seminář rétorika a prezentace v rozsahu 100-120 hodin-Michaela Vymazalová
Seminář čtení anglické literatury v originále v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Věra Dočkalová, RNDr. Marie Minxová
Seminář ruštiny v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Jiřina Bártová
Seminář dějin kultury v rozsahu 100-120 hodin-PhDr. Josef Pros
Seminář francouzštiny -Mgr. Eliška Kudláčková a Seminář španělštiny - Mgr. Iveta Stloukalová-v rozsahu 100-120 hodin
Seminář analytického myšlení 1 v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Marie Boudová
Seminář geografie v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Luděk Dobeš
Seminář chemie v praxi v rozsahu 100-120 hodin-Ing. Pavel Kopecký
Přírodovědný seminář 1 v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Radka Hrubá
Přírodovědný seminář 2 v rozsahu 100-120 hodin-Mgr. Milada Barešová
Fyzikální seminář v rozsahu 100-120 hodin-RNDr. Lada Bažantová, Stanislav Sedláček

Humanitní badatelské projekty-Mgr. Světlana Trefná - více informací naleznete v záložce Projekty

1150 let od příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu

Konečně plnoletí

Přírodovědné badatelské projekty-Ing. Martina Lukešová - více informací naleznete v záložce Projekty

Do čista

Jednou kapkou

 

Využití e-learningových aplikací ve vzdělávání - studenti mohou využívat e-learningové systémy: www.zaskolou.cz a www.gymbos.cfme.cz

Aktivity pro pedagogy

Soubor 7 seminářů zaměřených na práci s nadanými studenty. 

Využití e-learningových aplikací ve vzdělávání - pedagogové budou moci využívat e-learning.

Metodika zaměřená na vyhledávání nadaných studentů a práci s nimi. Metodiku naleznete zde.

Informační zdroje

Tyto webové stránky.

Nástěnka v budově Gymnázia Boskovice.

Stránky www.gymbos.cz v záložce AKTIVITY Projekt Škola plná příležitostí.

Dotazy směřujte prosím na alena.svanovska@gymbos.cz,  barbora.ondrčkova@gymbos.cz,

svetlana.trefna@gymbos.cz.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

 

Aktuality

Články a fotografie z projektu

Články a fotografie z projektu naleznete na stránkách http://www.gymbos.cz/Aktivity/ProjektŠkolaplnápříležitostí/tabid/408/Default.aspx

Vloženo 15/03/2013